Phuong Bao Music

Phuong Bao Music

Phuong Bao Music

Phuong Bao Music

Phuong Bao Music
Phuong Bao Music
Giới thiệu

PHỎNG VẤN NSND PHƯƠNG BẢO

Bài phỏng vấn trước kỳ Đại hội âm nhạc truyền thống Việt Nam diễn ra vào tháng 7 năm 2017 tại Paris, Pháp