Phuong Bao Music

Phuong Bao Music

Phuong Bao Music

Phuong Bao Music

Phuong Bao Music
Phuong Bao Music
Đàn Tranh Koto 17 Dây Chạm Đặc Biệt

Đàn Tranh Koto 17 Dây Chạm Đặc Biệt

Đàn Tranh Koto 17 Dây Chạm Đặc Biệt
$row_detail['ten_'.$lang]
$row_detail['ten_'.$lang]
$row_detail['ten_'.$lang]
$row_detail['ten_'.$lang]
 • Chi tiết sản phẩm:

  - Sản xuất thủ công tại Việt Nam

  - Bảo hành chính hãng 2 năm

  - Chất lượng đảm bảo

 • Liên hệ
 • Khuyến mãi:

  - Bộ móng đàn

  - Bộ dây thêm