Phuong Bao Music

Phuong Bao Music

Phuong Bao Music

Phuong Bao Music

Phuong Bao Music
Phuong Bao Music
Đàn Bầu Tre

Đàn Bầu Tre

Đàn Bầu Tre
$row_detail['ten_'.$lang]
$row_detail['ten_'.$lang]
$row_detail['ten_'.$lang]
 • Chi tiết sản phẩm:

  - Sản xuất thủ công tại Việt Nam

  - Thân đàn được làm từ tre đã được chọn lựa kỹ càng

  - Bảo hành 2 năm

  - Chất lượng đảm bảo

 • Liên hệ
 • Khuyến mãi:

  - Que gãy

  - Dây thêm