Phuong Bao Music

Phuong Bao Music

Phuong Bao Music

Phuong Bao Music

Phuong Bao Music
Phuong Bao Music
Đàn Bầu Thẳng Cẩm Lai Đặc Biệt

Đàn Bầu Thẳng Cẩm Lai Đặc Biệt

Đàn Bầu Thẳng Cẩm Lai Đặc Biệt
$row_detail['ten_'.$lang]
$row_detail['ten_'.$lang]
$row_detail['ten_'.$lang]
 • Chi tiết sản phẩm:

  - Sản xuất thủ công tại Việt Nam

  - Bảo hành chính hãng 2 năm

  - Chất lượng đảm bảo

 • 6.500.000 đ 6.100.000 đ
 • Khuyến mãi:

  - Que gảy

  - Dây thêm